Mobin Sanat Tohid

دانشنامه

کورد نور سرد جراحی

دسترسی به روشنایی برای انجام اغلب فعالیت‌های بشر ضروری است. کاربرد نور در دنیای پزشکی و درمان نیز از این قائده مستثنی نیست. در مقاله منبع نور سرد جراحی به طور…

منبع نور سرد

جراحی لاپاراسکوپی جراحی‌های لاپاراسکوپی یا لاپاروسکوپیک، یکی از روش‌های کم تهاجمی است که در آن از یک لاپاراسکوپ (ابزار نوری و دوربین) و ابزارهای کم تهاجمی برای انجام جراحی از…

ویدئو لارنگوسکوپ

ویدئو لارنگوسکوپ به عنوان یکی از ابتکارات پزشکی مهم و موثر در زمینه تشخیص و درمان مشکلات گلو و لارینکس، نقش بسیار حیاتی دارد. این دستگاه با استفاده از تکنولوژی…