شرکت دانش بنیان

مبین صنعت توحید تولید کننده و تعمیر کننده تجهیزات لاپاروسکوپی و آندوسکوپی

درباره ما

شرکت دانش بنیان مبین صنعت توحید متشکل از مجموعه ای از فارغ التحصیلان و دانشجویان دکتری فیزیک الکترواپتیک، مهندسی پزشکی و الکترونیک در زمینه ی تجهیزات تخصصی بیمارستانی و نیز در زمینه ی اپتیک، نورشناخت و لیزر فعالیت می کند و تاکنون تجربیات ارزشمند بسیاری در بخش های تعمیرات و نیز تحقیقات و ساخت کسب نموده است. کادر فنی این شرکت همراه سعی نموده اند با ایجاد یک نگرش نو در زمینه های فوق، رضایتمندی مشتریان خود را کسب نمایند و به لطف خداوند تا به امروز نیز در این زمینه موفقیت های مادی و معنوی بسیاری به دست آورده اند و در حال حاضر نیز بزرگترین سرمایه ی این شرکت در دو چیز خلاصه می شود یکی کادر دانشگاهی متخصص و در عین حال جوان و با انگیزه و دیگری اعتماد و اطمینان قلبی مشتریان این شرکت در سراسر کشور. شرکت دانش بنیان مبین صنعت توحید موفق به کسب گواهی نامه دانش بنیانی، گواهی شرکت ثالث، عضویت در مرکز رشد دانشگاه صنعتی و همچنین عضویت در سامانه PMQ شده است.