آشنایی با کورد نوری

آشنایی با کورد نوری

در سیستم های جراحی موسوم به «درون بینی» از قبیل لاپاروسکوپی، هیستروسکوپی و غیره یکی از اجزای کوچک ولی بسیار مهم کورد نوری است که وظیفه ی آن انتقال نور از منبع نور (قمر نوری) به لنز جراحی است که این انتقال نور بایستی با کمترین میزان اتلاف انجام ...