شرکت دانش بنیان «مبین صنعت توحید» آمادگی جهت صدور " فاکتور رسمی با ارزش افزوده " را دارد.

اصفهان، کمربندی دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی، ساختمان اندیشه 1 ، واحد 210
ایران ، اصفهان

خدمات

ساخت و تولید انواع کانکتورهای کورد نور سرد

ساخت و تولید انواع کانکتورهای کورد نور سرد

منبع نور سرد LED

منبع نور سرد LED

تعمیرات ادوات اپتیک و لیزر پزشکی

تعمیرات ادوات اپتیک و لیزر پزشکی

تعمیر فیبر (کورد) نور سرد

تعمیر فیبر (کورد) نور سرد

تولید کورد های نور سرد

تولید کورد های نور سرد