شرکت دانش بنیان «مبین صنعت توحید» آمادگی جهت صدور " فاکتور رسمی با ارزش افزوده " را دارد.

اصفهان خیابان توحید میانی، حد فاصل چهارراه مهرداد و شریعتی
ایران ، اصفهان

پروژه ها

ساخت و تولید انواع کانکتورهای کورد نور سرد

ساخت و تولید انواع کانکتورهای کورد نور سرد

منبع نور سرد LED

منبع نور سرد LED

تنظیم اپتیکی لیزر زنان

تنظیم اپتیکی لیزر زنان

تعمیر فیبر (کورد) نور سرد

تعمیر فیبر (کورد) نور سرد

ساخت کوردهای نور سرد

ساخت کوردهای نور سرد