تعمیر فیبر (کورد) نور سرد

تعمیر فیبر (کورد) نور سرد

عنوان پروژه: تعمیر فیبر (کورد) نور سرد توضیحات مختصر: طی این فرآیند همکاران فنی شرکت مبین صنعت فیبرهای لیزر و نیز کوردهای نوری قطع شده یا کم نور شده را بازیابی و تعمیر می کنند. توضیحات تکمیلی: یکی از ملزومات مهم در بسیار از اتاق های عمل بیمارستان ها و ...