منبع نور سرد LED، نور لازم را در عملهای جراحی لاپاروسکوپی، برای دید بخش های مختلف داخل بدن فراهم می کنند. این دستگاه ها که هم در هنگام جراحی و هم در هنگام معاینه با آندوسکوپها از آنها استفاده می شوند حداقل گرما را به بافت منتقل می کنند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.