پرتوهای لیزر CO2 که از دستگاه خارج می‌شود به کمک مجموعه ای از آینه­ های ZnSe درون بازوی هندپیس و خارج و به درون لنز لاپاروسکپی هدایت می­ شود. بنابراین انرژی لیزر بر روی بافت متمرکز می شود و از طریق آب موجود در ناحیه جذب شده و باعث ایجاد اثرات مثبت بر روی بافت می‌گردد. تمام این مراحل در کمتر از 15 دقیقه انجام می‌شود و فاقد درد، برش یا جراحی می‌باشد. همراستا بودن پرتو لیزر CO2 و لیزر هدایت که معمولا He-Ne است از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

گروه متخصص شرکت مبین صنعت توحید با داشتن دانش فنی دانشگاهی در این زمینه به عنوان تنها گروه متخصص در تنظیم لیزر زنان در کشور شناخته است بعنوان مثال تجربه تنظیم لیزر دکا مرکز باروری و ناباروری اصفهان یکی از پروژه های انجام شده بوده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.