لیزر چشم پزشکی .A.R.C

لیزر چشم پزشکی .A.R.C

این لیزر یک لیزر Nd-YAG است که برای جراحی آب مروارید ثانویه در چشم پزشکی بکار گرفته می­شود. متخصصین شرکت مبین صنعت توحید تجربه ودانش خدمات فیبر و سرویس این لیزر را دارند. ترمیم فیبر لیزر بیمارستان فارابی اصفهان ...