شرکت دانش بنیان «مبین صنعت توحید» آمادگی جهت صدور " فاکتور رسمی با ارزش افزوده " را دارد.

اصفهان، کمربندی دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی، ساختمان اندیشه 1 ، واحد 210
ایران ، اصفهان

بلاگ

منبع نور سرد

منبع نور سرد

منبع نور سرد منبع نور سرد منبع نور سرد یکی از اجزای مجموعه لاپاروسکوپی است، که برای تامین نور مورد نیاز دوربین لاپاروسکوپی یا همان کمراهد استفاده می­ شود. به دلیل پایین بودن دمای نور خروجی از این دستگاه، از ...