شرکت دانش بنیان «مبین صنعت توحید» آمادگی جهت صدور " فاکتور رسمی با ارزش افزوده " را دارد.

اصفهان، کمربندی دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی، ساختمان اندیشه 1 ، واحد 210
ایران ، اصفهان

درباره ما

شرکت دانش بنیان مبین صنعت توحید متشکل از مجموعه ای از فارغ التحصیلان و دانشجویان دکتری فیزیک الکترواپتیک، مهندسی پزشکی و الکترونیک در زمینه ی تجهیزات تخصصی بیمارستانی و نیز در زمینه ی اپتیک، نورشناخت و لیزر فعالیت می کند و تاکنون تجربیات ارزشمند بسیاری در بخش های تعمیرات و نیز تحقیقات و ساخت کسب نموده است. کادر فنی این شرکت همراه سعی نموده اند با ایجاد یک نگرش نو در زمینه های فوق، رضایتمندی مشتریان خود را کسب نمایند و به لطف خداوند تا به امروز نیز در این زمینه موفقیت های مادی و معنوی بسیاری به دست آورده اند و در حال حاضر نیز بزرگترین سرمایه ی این شرکت در دو چیز خلاصه می شود یکی کادر دانشگاهی متخصص و در عین حال جوان و با انگیزه و دیگری اعتماد و اطمینان قلبی مشتریان این شرکت در سراسر کشور. شرکت دانش بنیان مبین صنعت توحید موفق به کسب گواهی نامه دانش بنیانی، گواهی شرکت ثالث، عضویت در مرکز رشد دانشگاه صنعتی و همچنین عضویت در سامانه PMQ شده است.